Καλοκαιρινός Χορός

Γιάννης Τσούρκας στην Αμυγδαλιά
Αντώνης Δρίτσας στο βιολί και Ευαγγελία Βάλβη στο τραγούδι