Καλοκαιρινός Χορός

Νίκος Οικονομίδης στο βιολί και Κύριακή Σπανού στο τραγούδι
ΠΕΡΙΚΛΗΣ. Από τα παλαιότερα παραδοσιακά βιολιά στον Καβοντόρο.
Αντώνης Καπόλας. Τοπικό παραδοσιακό βιολί του Καβοντόρου μέχρι και σήμερα.
Νίκος Οικονομίδης στο βιολί και Κυριακή Σπανού στο τραγούδι.