Κοπή πίτας

Παραδοσιακά όργανα του Καβοντόρου. Αντώνης Καπολας βιολί, Σταμάτης Πολίτης κιθάρα, Πετράν στο τραγούδι.
Γιάννης Τσούρκας στο βιολί.
Γιάννης Τσούρκας στο βιολί.

Παραδοσιακά όργανα του Καβοντόρου. Αντώνης Καπολας βιολί, Σταμάτης Πολίτης κιθάρα, Πετράν στο τραγούδι.
Γιάννης Τσούρκας στο βιολί.

Παραδοσιακά όργανα του Καβοντόρου. Αντώνης Καπολας βιολί, Σταμάτης Πολίτης κιθάρα, Πετράν στο τραγούδι.

Παραδοσιακά όργανα του Καβοντόρου. Αντώνης Καπολας βιολί, Σταμάτης Πολίτης κιθάρα, Πετράν στο τραγούδι.