Οι παραλίες

Η παραλία της λιμιώνας

Η παραλία της αμυγδαλιάς

Η παραλία Ευαγγελισμού