Σχετικά με εμάς

Ο Σύλλογος Καβοντοριτών Ευβοίας «Ο ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΣ» ιδρύθηκε το 1977. Πρόεδρος του συλλόγου είχε επιλεχθεί ο Παρασκευάς Ιωάννης ενώ διοικητικά μέλη ήταν : Παρασκευάς Πέτρος, Πολυχρονίου Νικόλαος, Μαστροδήμας Σταμάτιος, Τόγιας Πέτρος, Καφετζής Ανάργυρος, Πούλης Κυριάκος.

Εν συνεχεία, στις επόμενες εκλογές του 1980, πρόεδρος του συλλόγου εκλέγεται ο Δημήτρης Χουντάσης με τα εξής διοικητικά μέλη : Χουντάση Μάγδα, Χουντάσης Παύλος, Πολυχρονίου Νικόλαος, Καφετζής Ανάργυρος, Γκάγκωσης Αντώνης, Μαστροδήμας Σταμάτης.

Στις εκλογές του 1982, πρόεδρος του συλλόγου αναλαμβάνει ο Μαστροδήμας Γεώργιος με τα παρακάτω διοικητικά μέλη: Χουντάσης Δημήτρης, Δήμας Δημήτρης, Τόγια Ευαγγελία,Γαρμπής Νικόλαος,Πούλης Χρήστος,Τόγιας Ευάγγελος, Χουντάσης Ευάγγελος,Χονδροδήμας Σπυρίδων.

Στις εκλογές του 1985, πρόεδρος του συλλόγου εκλέγεται ξανά ο Μαστροδήμας Γεώργιος με τα εξής διοικητικά μέλη : Δήμας Δημήτριος,Μαστροδήμας Σταμάτης,Πούλης Κυριάκος,Σταμπέλος Δημήτρης,Τόγιας Ευάγγελος, Κλή Σταυρούλα, Τριανταφύλλου Χρυσούλα,Κάπουλας Ανδρέας.

Στις εκλογές του 1989, πρόεδρος του συλλόγου αναλαμβάνει για 3η τριετία ο Μαστροδήμας Γεώργιος με τα παρακάτω διοικητικά μέλη : Μαργέτας Αντώνης,Τόγια Μαρία,Δήμας Δημήτριος,Σταμπέλος Δημήτρης,Καπόλα Μαρία,Πούλης Κυριάκος,Κάπουλας Ανδρέας,Τριανταφύλλου Χρυσούλα.

Στις εκλογές του 1991,πρόεδρος αναλαμβάνει ο Μαργέτας Αντώνης με τα παρακάτω διοικητικά μέλη: Τόγια Μαρία, Πούλης Κυριάκος,Κάπουλας Ανδρέας,Μαστροδήμας Σταμάτης,Μυλωνάς Δημήτριος,Σταμπέλος Δημήτριος,Καπόλα Μαρία,Μπούγια Ειρήνη.

Στις εκλογές του 1995, πρόεδρος του συλλόγου συνεχίζει ο Μαργέτας Αντώνης με τα εξής διοικητικά μέλη: Κασνέση Κονδυλία,Μαστροδήμας Σταμάτης,Τόγια Μαρία,Πούλης Γεώργιος,Γεωργαντέλλος Νίκος,Παπασπύρου Νίκος,Λιούτας Γεώργιος,Καπόλα Μαρία.

Στις εκλογές του 1998, με την συνεχή προεδρία του Μαργέτα Αντωνίου, έχουμε τα εξής διοικητικά μέλη: Τόγια Μαρία,Μαραθού Χριστίνα,Λιούτας Γεώργιος,Γεωργαντέλλος Νικόλαος,Παπασπύρου Νικόλαος,Πούλης Γεώργιος,Κασνέση Κονδυλία,Λιουτας Δημήτρης.

Στις εκλογές του 2001,εκλέγεται ξανά πρόεδρος ο Μαργέτας Αντώνης με τα παρακάτω διοικητικά μέλη:Γεωργαντέλλος Νικόλαος, Γεωργαντέλλος Γεώργιος,Κασνέση Κονδυλία,Πούλης Γεώργιος,Δημητρίου Κωνσταντίνος,Λιούτας Δημήτριος,Παπασπύρου Νικόλαος,Λιούτας Γεώργιος.

Στις εκλογές του 2004,σε συνεχεία προεδρίας ο Μαργέτας Αντώνης με τα εξής διοικητικά μέλη: Γεωργαντέλλος Γεώργιος,Καπόλας Πέτρος,Χουντάσης Ευάγγελος,Λιούτας Δημητριος, Καλούπης Σταμάτης,Λιούτας Γεώργιος,Παπασπύρου Νικόλαος,Πούλης Γεώργιος.

Στις εκλογές του 2007, ακόμη μία φορά ο Μαργέτας Αντώνης ως πρόεδρος ενώ ακολουθούν τα διοικητικά μέλη: Γεωργαντέλλος Γεώργιος,Καπόλας Πέτρος, Λιούτας Δημητριος, Καλούπης Σταμάτης,Πούλης Γεώργιος,Μυλώνας Χρήστος,Παγώνης Ευάγγελος,Δήμας Παναγιώτης.

Στις εκλογές του 2010, για 7η συνεχόμενη τριετία πρόεδρος ο Μαργέτας Αντώνης με τα εξής διοικητικά μέλη: Γεωργαντέλλος Γεώργιος, Λιούτας Δημητριος, Καλούπης Σταμάτης,Πούλης Γεώργιος,Παπασπύρου Νικόλαος,Κάπουλας Ανδρέας.

Στις εκλογές του 2013,πρόεδρος του συλλόγου εκλέγεται ο Δημήτρης Λιούτας με τα παρακάτω διοικητικά μέλη: Καλούπης Σταμάτης,Πούλης Γεώργιος,Παπασπύρου Νικόλαος, Γεωργαντέλλος Γεώργιος,Τόγια Κωνσταντίνα,Λιούτας Γεώργιος.

Στις εκλογές του 2016, πρόεδρος του συλλόγου συνεχίζει ο Δημήτρης Λιούτας με τα εξής μέλη:Παπασπύρου Νικόλαος, Ευδοξία Καλούπη,Τόγια Κωνσταντίνα, Καλούπης Σταμάτης,Λιούτας Γεώργιος,Νικόλαος Αράμπαλης.

Στις εκλογές του 2019, πρόεδρος του συλλόγου αναλαμβάνει ο Καλούπης Σταμάτης με τα παρακάτω διοικητικά μέλη: Καλούπη Ευδοξία, Τόγια Κωνσταντίνα,Αράμπαλης Νικόλαος,Λιούτας Δημήτρης,Λιούτας Γεώργιος,Χουντάσης Δημήτρης.