Χειμερινός Χορός

Γιάννης Τσούρκας στο βιολί.
Γιάννης Τσουρκας βιολι και τραγούδι.
Γιάννης Τσούρκας στο βιολί , Νίκος Μουστάκας λαούτο, Ευαγγελία Βάλβη στο τραγούδι.
Γιάννης Τσούρκας στο βιολί και στο τραγούδι.