Χειμερινός Χορός

Νίκος Ευβοιώτης στο βιολί.
Νίκος Ευβοιώτης στο βιολί , Μαρία Σκούλα στο τραγούδι.